Okinawa International Orchids Show 2015
ศิลปะกล้วยไม้ไทย คว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นความงดงามของกล้วยไม้เมืองไทยนั้นเป็นที่เลื่องลือไปไกลถึงต่างแดน เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งกล้วยไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชีย แปซิฟิค มีพันธุ์กล้วยไม้ป่าเป็นจำนวนมาก และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรไทยได้คิดค้นและเพาะพันธุ์กล้วยไม้จนเกิดพันธุ์ใหม่ๆ จนทำให้กล้วยไม้นั้นกลายเป็นพืชเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ สร้างราย ได้การส่งออกให้ประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี สมบรูณ์ที่สดุแหลง่หนึ่งในเอเชียแปซิฟิค หากประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันเมื่อใด ก็จะต้องมีชื่อประเทศไทยติดอันดับด้วยเกือบทุกครั้ง รางวัลเหล่านี้เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยได้ส่งตัวแทนไปสร้างชื่อให้ประเทศชาติได้อีกครั้งด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 มาครอง จากเวที Okinawa International Orchid Show 2015 งานจัดแสดงกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองโอกินาว่า จัดขึ้นโดย Okinawa International Orchid Show Executive Committee ซึ่งได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำตลอดการจัดแสดง ซึ่งเวทีการจัดแสดงกล้วยไม้นี้นับได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่ ได้รับความนิยมจากผู้เพาะพันธุ์กล้วยไม้ ผู้ที่ชื่นชอบ และเหล่านักวิชาการที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้ ทั้งในญี่ปุ่นเอง และจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยในปีนี้ได้จัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 ซึ่งมี ประเทศที่เข้าร่วมงานถึง 7 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย ?ในงานนี้ประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในประเภท International Display ซึ่งนำเสนอด้วยแนวความคิด Message of Love & Understanding โดยได้แนวความคิดจากเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็น เดือนแห่งความรัก ความรักนั้นถือเป็นความรู้สึกสากลที่ทุกประเทศเข้าใจ เราต้องการให้แต่ละประเทศนั้นใช้กล้วยไม้เป็นสื่อสัมพันธ์ของความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งพันธุ์กล้วยไม้ที่ ประเทศไทยได้นำมาใช้จัดแสดง ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่นักกล้วยไม้ไทยพัฒนาขึ้นมาด้วยทักษะและความรักจนได้พันธุ์ใหม่ๆ ที่มีความสวยงาม และหลากหลายจาก 5 สกุล 26 สายพันธุ์ รวมแล้วกว่า 1,000 ต้น ซึ่งทีมงานจากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนประเทศไทยต่างใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวออกมาอย่างเต็มที่? รองอธิบดีกรมวิชาการ เกษตร กล่าว สำหรับการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสในการที่ประเทศไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงแล้ว ยังได้ไปกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือการสัมมนากล้วยไม้กับนานาประเทศ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพตลอดจนความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ?APOC 12 : Asia Pacific Orchid Conference ครั้งที่ 12? งานจัดแสดงกล้วยไม้และการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกล้วยไม้ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 12 ในวันที่ 19-27 มีนาคม ปีหน้านี้ด้วย โดยภายในงานจะมีการจัดประชุมวิชาการด้านกล้วยไม้ การจัดแสดงกล้วยไม้พันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมหลากชนิด การจัด ประกวดต้นกล้วยไม้ การจัดประกวดสวน และการจัดประกวดศิลปะจากกล้วยไม้ พร้อมทั้งการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกล้วยไม้นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับการจัดจำหน่ายกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ และ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้อีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ http://www.apoc12.com