ขยายเวลาการประกวดภาพถ่ายและภาพวาดไปถึง 15 ก.พ. 59
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพวาดสีน้ำ และภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "Orchid and Human Beings" ขยายเวลาถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 029405484-5 ต่อ 109 หรือ 029407339 หรือ apoc2016@yahoo.com