กุหลาบแดง
Aerides crassifolia C.S.P. Parish ex Burb
กล้วยไม้อิงอาศัย ทั้งต้นสูง 7—28 cm. ลำต้นหนาและแข็งแรง มักปกคลุมด้วยกาบใบเก่าที่ติดคงทน ใบเดี่ยวมีจำนวนมาก เรียงสลับ ระนาบเดียว มักโค้งลง แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง รูปขอบขนานหรือขอบขนานแกมรูปแถบ กว้าง 1.3—5 cm. ยาว 10—30 cm. ปลายแยกเป็น 2 แฉก ขนาดไม่เท่ากัน ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 1-2 ช่อ ออกตามซอกใบหรือใกล้ปลายยอด ตั้งขึ้นหรือห้อยลง ทั้งช่อยาว 20—35 cm. ดอก กระจายห่าง ๆ มี 9-22 ดอก ผิวดอกมันวาว ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2—3 cm. มีกลิ่นหอมแรง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีแดงอมชมพูหรือสีม่วงอม ชมพู กลีบปาก สีชมพูเข้มหรือสีม่วงอมชมพูเข้ม มีจุดประสีชมพูกระจายทั่ว แยกเป็น 3 แฉก ชัดเจน ขอบหูกลีบปากกลีบตั้งขึ้น จงอยม้วนงอ ฝัก รูปทรงไข่ ยาว 2—3 cm. ก้านผลสั้น

เป็นกล้วยไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย พบอิงอาศัยตามต้นไม้ในป่าเต็งรังผสมก่อหรือป่าสนผสมก่อ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,200 เมตร ออกดอกเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในต่างประเทศพบที่ อินเดีย พม่า ลาว และเวียดนาม